fbpx

ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုနှင့် သိုလှောင်ရုံခြားနားချက်

သိုလှောင်ရုံ (Warehouse) နှင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာန(Distribution center) တို့အကြားခြားနားချက်ကို ကုန်စည်စီးဆင်းမှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ် (Logistics industry) အတွင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များမှအပ ပြင်ပလူများအနေဖြင့် ခွခြားသိမြင်ရန်မလွယ်ကူနိုင်ပါ။ သိုလှောင်ရုံနှင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေး ဗဟိုဌာနတို့မှာ ပြင်ပ ပုံသဏ္ဍာန်အရ များစွာခြားနားမှုမရှိသော်လည်း
အတွင်းပိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ၎င်းတို့ဖြည့်ဆည်းပေးရသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်ခံရမှုပိုင်းမှာ များစွာကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
သိုလှောင်ရုံနှင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေး ဗဟိုဌာနတို့ နှစ်ခုအကြား မည်သို့ခြားနားသည်ကို ဖော်ပြခြင်းမပြုမီ ထုံးတမ်းစဉ်လာသမားရိုးကျ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှု (Traditional supply chain) နှင့် မျက်မှောက် ၂၁ ရာစု ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှု (Modern 21st century supply chain) ကွာခြားမှုကို အနည်းငယ်တင်ပြလိုပါသည်။
သမားရိုးကျဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှု၏ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းဥပဒေသတစ်ရပ်မှာ ” ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတိုင်းကို ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးအရေအတွက်ကို နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်းမှာ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားရေး ” ပင်ဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုအတွင်း သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုနှင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲနိုင်မှု အားနည်းချက်ကြောင့် အထက်ပါဥပဒေသဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းဥပဒေအရပင် သိုလှောင်ရုံများတည်ဆောက်လာခဲ့ကြပြီး ကုန်ပစ္စည်းများအစုအပြုံလိုက် သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းကာ အချို့ကုန်စည်များမှာ သိုလှောင်ရုံသို့ရောက်ရှိပြီး လပေါင်းအတန်ကြာမှ သဘောၤတင်ပို့ပေးသည်အထိ ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှု (Supply chain) မှာ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် ၂ခု ၃ခုနှင့် နှိုင်းစာလျှင် များစွာခြားနားတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
မျက်မှောက်ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှု (Modern supply chain) မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေမှုနှင့် အသိပညာသာလွန်မှုတို့ ပေါင်းစပ်အားဖြည့်ထားပြီး ကုန်ပစ္စည်းဝယ်လိုအားလိုအပ်ချက်ကို ကြိုတင်မှန်းဆကာ အစီအစဉ်များရေးဆွဲဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို လိုအပ်မည့်အချိန်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးကြိုတင်ပေးပိုနိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုဥပဒေသအသစ်မှာ ” လိုအပ်မည့်ကုန်ပစ္စည်းကို လိုအပ်မည့်အရေအတွက်အတိုင်း လိုအပ်သည့်နေရာတွင် လိုအပ်ချိန်၌ရရှိနိုင်ရေး ” ပင်ဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျသိုလှောင်ရုံများမှာ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုဥပဒေသအသစ်ကို အပြည့်အဝဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် အံဝင်ခွင်ကျမရှိတော့သဖြင့် သိုလှောင်ရုံများနေရာတွင် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သိုလှောင်ရုံနှင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနအကြား ခြားနားချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်၊

✅👉 (၁) သိုလှောင်ရုံနှင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနတို့သည် ကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ထိန်းသိမ်းရန် အသုံးပြုကြခြင်းဖြစ်သော်လည်း ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများသည် ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင် ကုန်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ခြင်း၊ အမှာစာများအရပစ္စည်းပေးပို့ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပစ္စည်းအဝင်အထွက် ချက်ချင်းဆောင်ရွက်သည့် cross-docking စသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

✅👉 (၂) ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများသည် သိုလှောင်ရုံများနှင့် နှိုင်းစာပါက ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားရှိချိန် ပိုမိုတိုတောင်းသဖြင့် သိုလှောင်ရုံများ၏ ကုန်စည်အဝင်၊အထွက်စီးဆင်းမှုပမာဏနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများ၏ ကုန်စည်အဝင်၊ အထွက်များသိသာစွာ ပိုမိုများပြားသည်။

✅👉 (၃) ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများသည် သုံးစွဲသူဗဟိုပြုဌာနများဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသူနှင့် သုံးစွဲသူများအကြား ပေါင်းကူးတံတားဖြစ်သည်။ သိုလှောင်ရုံများ၏အခန်းကဏ္ဍမှာ ကုန်စည်ပစ္စည်းများကို ထိထိရောက်ရောက် သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားရှိရေးဖြစ်ပြီး ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများ၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်ကို ထိထိရောက်ရောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးဖြစ်သည်။

✅👉 (၄) အစဉ်အလာအားဖြင့် လက်လီ၊ လက်ကာအမှာစာများမှာ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများမှသာ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပြီး သိုလှောင်ရုံများအနေဖြင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများကဲ့သို့ ပြင်ပအဖွဲ့များ၊ သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလေ့ပေးထမရှိပေ။

✅👉 (၅) ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာ သိုလှောင်ရုံများထက် ပိုမိုများပြားသည့်အလျောက် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများတွင် အမှာစာလုပ်ငန်းများ၊ သိုလှောင်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံမှုစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာများ တပ်ဆင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။

✅👉 (၆) အချုပ်အားဖြင့် သိုလှောင်ရုံများသည် အဆောတလျင်သဘောၤတင်ပို့ရန်မလိုသည့် ကြာရှည်သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းရမည့် ကုန်ပစ္စည်းမျိုးများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပြီး ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးဗဟိုဌာနများမှာ အဝင်၊ အထွက်လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ရမည့် ကြာရှည်သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းရန် မသင့်လျော်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပိုမိုသင့်လျော်မည်ဖြစ်သည်။

#SuperLight #Logistics #Knowledge #Distribution_Center

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Twitter
en_USEN